Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Η Αριθμητική ως μάθημα για την πανεπιστημιακή μόρφωση των μαθηματικών της εκπαίδευσης

Η Αριθμητική ως μάθημα για την πανεπιστημιακή μόρφωση
των μαθηματικών της εκπαίδευσης

                               

                                            των Σ. Γαρουφαλίδου, Ν. Καστάνη


Προβληματισμός

Στην Ελλάδα, η σχολική ύλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει, σήμερα, κεφάλαια της Αριθμητικής. Στην Α΄ Γυμνασίου διδάσκονται οι φυσικοί, οι κλασματικοί και οι αρνητικοί αριθμοί, στη Γ΄ Γυμνασίου οι πραγματικοί αριθμοί, στην Α΄ Λυκείου οι πραγματικοί αριθμοί και στη Γ΄ Λυκείου οι μιγαδικοί αριθμοί. Κάτι ανάλογο υπήρχε και στις προηγούμενες δεκαετίες.

Από την άλλη μεριά, οι μαθηματικοί που διδάσκουν (ή θα διδάξουν) τα αντίστοιχα κεφάλαια δεν έχουν αποκτήσει από τις σπουδές τους μια επαρκή και συνεκτική γνώση, επιστημονική και διδακτική, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αντίστοιχων σχολικών κεφαλαίων. Κατά κανόνα η μόρφωσή τους έχει ως αποκλειστικό υπόβαθρο τα σχετικά σχολικά βιβλία των μαθητών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι των Μαθηματικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων δεν είναι προετοιμασμένοι επιστημονικά και παιδαγωγικά να διδάξουν τα κεφάλαια της Σχολικής Αριθμητικής, όπως και των άλλων σχολικών θεμάτων, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η “ασυμβατότητα” αυτή γίνεται ακόμη πιο δραματική όταν αμφισβητείται, γενικότερα, η γνωστική ευελιξία των μαθηματικών της εκπαίδευσης. Γεγονός που παραπέμπει στη συγκεκριμένη αδυναμία της καθιερωμένης μαθηματικής μόρφωσης τους στις Πανεπιστημιακές τους σπουδές. Πολύ χαρακτηριστικά επισημάνθηκε:Παράλληλα οι ελλείψεις τους στη Διδακτική και Παιδαγωγική των Μαθηματικών επιτείνουν το πρόβλημα της ανεπάρκειας των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Κι αυτό διατυπώθηκε ρητά, πριν μερικά χρόνια, από τον τότε πρόεδρο της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρείας, Morris Kline, ως εξής:


Είναι αλήθεια ότι η μόρφωση των μαθηματικών της εκπαίδευσης σχετικά με τα Σχολικά Μαθηματικά είναι μια βασική προϋπόθεση για την ποιοτική τους βελτίωση στο διδακτικό τους έργο. Μια προϋπόθεση που στη Γερμανία είναι αναγνωρισμένη, τα τελευταία 100 χρόνια.


Αρκετά ενδεικτική είναι και η διδασκαλία των Στοιχειωδών Μαθηματικών για τη μόρφωση των μαθηματικών της εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια.


  Αν συνειδητοποιηθεί αυτή η κατάσταση, τότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ουσιαστική μόρφωση των μελλοντικών μαθηματικών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και σ’ αυτή την περίπτωση η διδασκαλία της Αριθμητικής στις μαθηματικές σπουδές δεν μπορεί να αγνοηθεί με ελαφριά καρδιά ή με υπεροψία.
Οπότε, τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τα εξής :
·         Τι είδους Αριθμητική θα είναι κατάλληλη για ανώτερες σπουδές;
·         Τι σχετικές προτάσεις είναι διαθέσιμες στη διεθνή βιβλιογραφία;
·         Τι επιλογές έγιναν για τη διδασκαλία της Αριθμητικής σε ανάλογα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα; και
·         Ποια η στάση των Μαθηματικών Τμημάτων για τη μόρφωση των μαθηματικών της εκπαίδευσης στην Αριθμητική σε σχέση με τις αλλαγές της σχολικής Αριθμητικής;

31-12-2013

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου