ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. (with Y. Thomaidis) THE TERM “GEOMETRICAL ALGEBRA”, TARGET OF A CONTEMPORARY EPISTEMOLOGICAL DEBATE, in booklet : ON THE HISTORIOGRAPHY OF ANCIENT GREEK MATHEMATICS, edited by N. Kastanis, Group for the History of Mathematics, Thessaloniki, 1991, σελ. 1-26.
 2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ, περιοδικό Διάσταση, τεύχος 3-4, 1995, σελ. 97-115.
 3. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 15ο ΑΙΩΝΑΕνημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, 7, 1997, σελ. 7-13.
 4.  Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, Μάρτιος 2002.
 5.  Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 12ου ΑΙΩΝΑ , Σεπτέμβριος 2002.
 6. ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΤΑΝΗ, Πρόλογος στο αντίστοιχο βιβλίο του Ε. Σπανδάγου (Δεκέμβριος 2002).
 7. (με τον Γ. Θωμαΐδη): ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Technical Report 4, Νοέμβριος 2003, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νικης.
 8. (με τον ΙΚαστάνη): The Transmission of Mathematics into Greek Education 1800-1840: From Individual Initiatives to Institutionalization, (Technical Report No 11, October 2004, Department of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki).
 9. Four Questions on the History of Proof, (HPM Newsletter No 57, November 2004, pp. 20 - 22).
 10. Μια Εισαγωγή στη Νεοελληνική Μαθηματική Παιδεία , Σεπτέμβριος 2004.
 11. Two Questions on the History of the concept of Function, (HPM Newsletter No 59, July 2005, pp. 12 - 13).
 12. (with S. Lawrence) Serbian Mathematics Culture of the 19th century, (HPM Newsletter No 59, July 2005, pp. 15 - 19).
 13. Οι εννοιολογικές αλλαγές στην ιστορία της αλγεβρικής σκέψης. Μέρος 1, (Μάρτιος 2005).
 14. Ο Αμερικανικός Πεσταλοτσισμός στην Ελληνική Μαθηματική Παιδεία, 1830-1836, Technical Report 18, Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (Ιανουάριος 2006).
 15. (με την Α. Βερυκάκη) Εννοιολογικές Αλλαγές: Μια Αναβάθμιση του Διδακτικού Ρόλου της Ιστορίας των Μαθηματικών,Technical Report 19, Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (Ιανουάριος 2006).
 16. Η ανάπτυξη των µαθηµατικών εννοιών, από τη σκοπιά των «Εννοιολογικών Αλλαγών», (Κείμενο) , (Παρουσίαση) , (Δεκέμβριος 2006).
 17. (με τον ΙΚαστάνη) Toward a Cognitive Historiography of Mathematics Education , (Παρουσίαση), (Ιούνιος 2009).
 18. (με την Κ. Καλφοπούλου) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΦΟΛΟΓΙΑΣ, (Μάρτιος 2007).
 19. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ HILBERT, ΜΕ ΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ, (Δεκέμβριος 2007).
 20. (με τον ΙΚαστάνη) Toward a Cognitive Historiography of Mathematics Education, (Παρουσίαση), (Ιούνιος 2009).
 21. Πραγματικότητα-Φυσικός Νόμος-Συνάρτηση, (Νοέμβριος 2009).
 22. Εννοιολογικές Αλλαγές ως Συνιστώσα της Σύγχρονης Ιστοριογραφίας των Μαθηματικών, (Φεβρουάριος 2010).
 23. Η Εισαγωγή των Ελληνίδων στο "Άβατο" των Μαθηματικών, (Μάιος 2010).
 24. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ , (Δεκέμβριος 2011).
 25. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, (Ιανουάριος 2012).
 26. π ≈ 3,14 - ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΙΖΕΣ, (Μάρτιος 2012)