Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Ιστορικές ρίζες του π, στιγμιότυπα


Τρεις αξιοσημείωτοι μαθηματικοί: Salem, Arf, Ηλιόπουλος


Από την ιστορία της Θεσσαλονίκης 2011


Μάρκου Μπότσαρη Θεσσαλονίκης