Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Ξεδιπλώνοντας τη βιωματική τοπογραφία της παιδικής μου ηλικίας (βελτιωμένη εκδοχή)


Τρεις δημόσιες εκφάνσεις της Αγλαΐας Ταπτοπούλου Καστάνη (1926 2018)


Ενθυμημάτων παρακαταθήκη της Αγλαΐας Ταπτοπούλου-Καστάνη (1926-2018)


Για τη γειτονιά της Βογατσικού Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1950-1970